Academic Online Databases

                

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย บทความ งานวิจัย วารสาร การประชุมวิชาการ เอกสารทางวิชาการ จดหมายข่าว และหนังสือ

The Full-Text Collection of all ACM publications, including journals, conference proceedings, technical magazines, newsletters and books. A collection of curated and hosted full-text publications from select publishers. The ACM Guide to Computing Literature, a comprehensive bibliographic database focused exclusively on the field of computing. A richly interlinked set of connections among authors, works, institutions, and specialized communities.

         
     

Airiti Library

ฐานข้อมูลบทความฉบับเต็มภาษาจีน ประกอบด้วย บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารการประชุม มากกว่า 2.6 ล้านฉบับ

CEPS Chinese Electronic Journals + CETD Chinese Electronic Dissertations + Conference Proceedings + e-Books / More Than 2.6 million Journal Articles / Theses Release from 59 Universities / More Than 80 thousand Ebooks in Traditional Chinese.

         
     

Business Source Complete (BSC)

ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยทางธุรกิจครอบคลุมเนื้อหาทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ปีที่ให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) จำนวน 2,120 รายชื่อ

The world's definitive scholarly business database, providing the leading collection of bibliographic and full text content. As part of the comprehensive coverage offered by this database, indexing and abstracts for the most important scholarly business journals back as far as 1886 are included.

         
     

CNKI

ฐานข้อมูลใหญ่ระดับชาติของจีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชิงหัว ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอกในประเทศจีนฉบับเต็ม วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางด้านสถิติ ฯลฯ ข้อมูลความรู้ด้านการศึกษาต่างๆ ประมาณ  90% ของงานวิชาการประเทศจีน

The database is the largest and continuously updated Chinese journal database in the world, focuses on academy, technology, policy guidance, popular science and education journals and covers science, engineering technology, agriculture, philosophy, medicine, humanities and social sciences, etc. It has collected 10,265 China academic journals, and the full-text paper amount has reached to 61,568,845.

         
     

Emeraldinsight

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม บทความวารสาร งานวิจัย หนังสือ กรณีศึกษา และคู่มือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ ครอบคลุมทุกสาขา ยกเว้น การขนส่งและจราจร Discover new things Journals, books and case studies on Accounting, Finance & Economics , Business, Management & Strategy, Education, Engineering, Health & Social Care, HR, Learning & Organization Studies, Information & Knowledge Management, Library Studies, Marketing, Operations, Logistics & Quality, Property Management & Built Environment, Public Policy & Environmental Management, Sociology, Tourism & Hospitality
        (1) Emerald Management eJournals Plus ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอเนื้อหาจากวารสาร 273 ชื่อ ใน 24 สาขาวิชา ได้แก่ ทางด้านธุรกิจและการจัดการ ครอบคลุมสาขาต่างๆ อาทิ การตลาด บัญชี ภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ อีกทั้งยังมีบทความใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี
        (2) Emerald eBook Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเนื้อหามากกว่า 1,000 ฉบับ จากหนังสือกว่า 120 เล่ม เนื้อหาเป็นรูปแบบ PDF File สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด พร้อมกับรูปแบบใหม่ E-PUB (เฉพาะเล่มที่ออกใหม่) ให้ผู้ใช้สามารถนำตัว eBook ไปอ่านบนเครื่องมือสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการปรับตัวอักษรให้เข้ากับเครื่องอ่านนั้นๆ -- Emerald eBook Collection แบ่งเป็น 2 Collection ได้แก่
                    * Emerald Business, Management and Economics eBook Series Collection ด้วยจำนวน Collection ที่มากกว่า 650 ฉบับ จากหนังสือมากกว่า 80 เล่ม 15 ชื่อเรื่อง ในเนื้อหาที่เน้นทางด้านธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐกิจ
                    * Emerald Social Sciences eBook Series Collection ด้วยจำนวน Collection ที่มากกว่า 300 ฉบับ จากหนังสือมากกว่า 40 เล่ม โดยเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย และภาษาศาสตร์
       (3) Emerging Markets Case Studies Collection ฐานข้อมูลที่เป็น Case Study เหมาะสำหรับอาจารย์เพื่อทำการเตรียมการสอนหรือให้งานนักศึกษา เนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆประมาณ 90 เคส (กรณีศึกษา) นอกจากนี้ยังมี Teaching Note สำหรับอาจารย์โดยเฉพาะ โดยต้องใช้พาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าเพื่อนำเอาข้อมูลคำถามและคำตอบของ Case Study นั้นๆ

         
     

HeinOnline

ฐานข้อมูลกฎหมาย ให้บริการเอกสารกว่า 158 ล้านหน้า และสิ่งพิมพ์รัฐบาล กว่า 200,000 รายการ ครอบคลุมวารสารที่เกี่ยวข้องทางด้านกฏหมายกว่า 2,600 รายชื่อ โดยแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic และอื่นๆ

Law online database containing more than 158 million pages and 200,000 titles of historical and government documents in a fully searchable, image-based format providing comprehensive coverage from inception of more than 2,600 law-related periodicals. In addition to its vast collection of academic journals, Congressional Record, Federal Register, and Code of Federal Regulations, complete coverage of the U.S. Reports back to 1754, and entire databases dedicated to treaties, constitutions, case law, world trials, classic treatises, international trade, foreign relations, U.S. Presidents, and much more.

    คู่มือการใช้ (User's Guide)

         
     

Hospitality & Tourism Complete

ฐานข้อมูลออนไลน์บทความวารสารนานาชาติทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรม มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) มากกว่า 828,000 รายชื่อ ประกอบด้วยวารสาร รายงานบริษัทประกาศ หนังสือ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์กว่า 490 แห่ง เช่น Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research etc.

Hospitality & Tourism Complete covers scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This collection contains more than 828,000 records, with coverage dating as far back as 1965. There is full text for more than 490 publications, including periodicals, company & country reports, and books.

         
     

IEEE Xplore Digital Library

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation โดยรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งเอกสารที่รวบรวมประกอบด้วย วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐานซึ่งกำหนดโดย IEEE ตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน

Research database for discovery and access to journal articles, conference proceedings, technical standards, and related materials on computer science, electrical engineering and electronics, and allied fields. It contains material published mainly by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and other partner publishers. IEEE Xplore provides web access to more than 4.5-million documents from some of the world's most highly cited publications in computer science, electrical engineering, electronics and allied fields. The documents and other materials in IEEE Xplore comprise over 195 scholarly journals, over 1,800 conference proceedings, more than 6,200 technical standards, approximately 2,400 books, and over 425 online courses. Approximately 20,000 new documents are added each month.

         
     

iNewLaw.com (ฐานข้อมูลกฎหมาย)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่ ข่าวกฎหมาย สรุปมติ ครม. บทความต่างๆ ในด้านกฎหมาย ตามติดกฎหมายที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำในส่วนของห้องสมุดกฎหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมวารสารกฎหมายใหม่และวารสารทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกด้วย

         
     

MEDLINE

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการแพทย์ ประกอบด้วยวารสารจำนวนมากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง และดัชนีจากวารสารจำนวนมากกว่า 1,920 รายชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1809 เหมาะกับงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะ จัดทำโดย U.S. National Library of Medicine (NLM)

MEDLINE created by the United States National Library of Medicine, MEDLINE is an authoritative bibliographic database containing citations and abstracts for biomedical and health journals used by health care professionals, nurses, clinicians and researchers. Coverage dating back to 1809.

         
     

Passport

ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการตลาดสำคัญๆ จากทั่วโลก โดยจัดเรียงและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค กลุ่มผู้บริโภค และชื่อบริษัทหรือแบรนด์สินค้า รายงานการตลาด บทวิเคราะห์ทิศทางการตลาดในอนาคต ข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญ กว่า 115 ล้านรายการสถิติจากทั่วโลก เพื่อช่วยให้เข้าใจและใช้เป็นแหล่งข้อมูลวิเคราะห์คุณค่าทางธุรกิจ ครอบคลุมทุกธุรกิจทุกด้านทั่วโลก Consumer Products, Alcoholic Drinks , Apparel and Footwear, Beauty and Personal Care, Consumer Appliances, Consumer Electronics, Consumer Health, Eyewear, Fresh Food,  Health and  Wellness, Home and Garden, Home Care, Hot Drinks, Luxury Goods, Packaged Food, Personal accessories, Pet Care, Soft Drinks, Tissue and Hygiene, Tobacco, Toys and Games, Services, Consumer Finance, Consumer Foodservice, Retailing, Travel, Supply, Ingredients, Packaging

Passport is a global market research database providing insight on industries, economies and consumers worldwide. Access more than 115 million internationally standardized statistics helping better understand core business as well as adjacent opportunities. The subject are covering Consumer Products, Alcoholic Drinks , Apparel and Footwear, Beauty and Personal Care, Consumer, Appliances, Consumer Electronics, Consumer Health, Eyewear, Fresh Food,  Health and  Wellness, H,ome and Garden, Home Care, Hot Drinks, Luxury Goods, Packaged Food, Personal accessories, Pet Care, Soft Drinks, Tissue and Hygiene, Tobacco, Toys and Games, Services, Consumer Finance, Consumer Foodservice, Retailing, Travel, Supply, Ingredients, Packaging.

         
     

ScienceDirect

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีบทความวารสารและบทจากหนังสือ จากวารสารที่เป็น peer-reviewed journals มากกว่า 2,500 รายชื่อ และหนังสือมากกว่า 11,000 รายชื่อ ปัจจุบันมีบทความวารสารและบทในหนังสือมากกว่า 9.5 ล้านบทความ/บทในหนังสือ อัตราการเติบโตของบทความ/บท 0.5 ล้านต่อปี Collections ที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดบอกรับ คือ
          (1) Physical Sciences and Engineering : Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Sciences, Energy, Engineering, Materials Science, Mathematics, Physics and Astronomy
           (2) Life Sciences : Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Neuroscience
           (3) Health Sciences : Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Veterinary Science and Veterinary Medicine
           (4) Social Sciences and Humanities : Arts and Humanities, Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Psychology, Social Sciences 

         
     

Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพื่อประเมินค่าการอ้างอิงและการใช้ประโยชน์ของบทความ  ในวารสารทางด้าน Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปของ Conference Proceeding และ Books หากต้องการบทความฉบับเต็มจะต้องใช้จากฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ห้องสมุดแต่ละแห่งบอกรับอีกครั้ง

Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature: scientific journals, books and conference proceedings.  

 

Trial Databases

     

IET eBook Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering and Technology จำนวน 552 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979 - ปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables), Control, Robotics & Sensors, Radar, Sonar & Navigation, Materials, Circuits & Devices, Telecommunications, History & Management of Technology, Computing

 

 

       

   

IET eJournal Collection

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Electrical, Electronics, Computing, Control, Biomedical and Communications Technologies ปีพิมพ์ 1872 - ปัจจุบัน

       

   

IET Inspec Direct

ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical Engineering and Electronics, Computer and Control, Information Technology for Business, Mechanical and Production Engineering ประกอบด้วยวารสารกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง Conference Proceedings, Seminar Digest, Technical Magazine ประมาณ 2,500 รายการ จากสำนักพิมพ์กว่า 1,000 แห่ง ปีพิมพ์ 1969 - ปัจจุบัน

 

E-Journals

     

art4d Magazine

นิตยสาร art4d มีเนื้อหาครอบคลุมถึงข่าวคราวในวงการสถาปัตยกรรม การออกแบบ และแวดวงศิลปะ ควบคู่ไปกับบทความที่น่าสนใจบนพื้นฐานของความเคลื่อนไหว ตลอดจนโปรเจ็คต์ต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ล่าสุด เทคโนโลยี และความรู้เฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

  ​ เล่มที่ 259  เดือนกรกฎาคม 2561
  ​ เล่มที่ 260  เดือนสิงหาคม 2561
  ​ เล่มที่ 261   เดือนกันยายน 2561

         
            

Annual Review of Applied Linguistics

Annual Review of Applied Linguistics reviews research in key areas in the broad field of applied linguistics. Each issue is thematic, covering the topic by means of critical summaries, overviews and bibliographic citations. Every fourth or fifth issue surveys applied linguistics broadly, offering timely essays on language learning and pedagogy, discourse analysis, teaching innovations, second language acquisition, computer-assisted instruction, language use in professional contexts, sociolinguistics, language policy, and language assessment, to name just a few of the areas reviewed. It provides over 500 new citations each year. The theme for Volume 26 (2006) is 'Lingua franca languages'.

         
     

Journal of Food Process and Preservation

The Journal of Food Processing and Preservation presents readers with the latest research, knowledge, emerging technologies, and advances in food processing and preservation. Encompassing chemical, physical, quality, and engineering properties of food materials, JFPP provides a balance between fundamental chemistry and engineering principles and applicable food processing and preservation technologies.

         
     

Journal of Media Psychology

Journal of Media Psychology (JMP) is committed to publishing original, high-quality papers which cover the broad range of media psychological research. This peer-reviewed journal focuses on how human beings select, use, and experience various media as well as how media (use) can affect their cognitions, emotions, and behaviors. Submissions must substantially advance the current state-of the art on a theoretical and/or an empirical level. To name just a few typical fields and domains of inquiry, the Journal of Media Psychology considers manuscripts dealing with research on entertainment, computer-mediated communication (including social media), human-computer interaction, e-learning, computer and video games, virtual environments, or advertising. The journal is also open to research from neighboring disciplines as far as this work ties in with psychological concepts of the uses and effects of the media. Submissions of comparative work, e.g., crossmedia, cross-gender, or cross-cultural, are encouraged. Moreover, submissions including alternative analysis procedures such as the Bayesian approach are welcome. Starting in 2015, the pre-registration of research plans will also be possible. To ensure short turn-around cycles for manuscript review and fast publication, the Journal of Media Psychology relies heavily upon electronic communication and information exchange, starting from electronic submission and continuing throughout the entire review and production process. 

         
     

Modern Language Journal

A refereed publication, The Modern Language Journal  is dedicated to promoting scholarly exchange among teachers and researchers of all modern foreign languages and English as a second language. MLJ publishes documented essays, quantitative and qualitative research studies, response articles, and editorials that challenge paradigms of language learning and teaching.

         
     

PressReader

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ และนิตยสารออนไลน์จาก กว่า 7,000 ฉบับ และกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สามารถอ่านทุกฉบับทุกวันออนไลน์ และเปิดฟังเสียงหลายภาษาได้

Large digital newspaper and magazine library. Full-page replicas of current print editions, including editorial content, graphics and advertising. Can have up to ninety days worth of back issues. 

 คู่มือการใช้

         
     

Regional Business News

ฐานข้อมูลให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาคกว่า 100 ชื่อเรื่อง ที่ตีพิมพ์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1990

Regional Business News provides full-text regional business publications for the United States and Canadian provinces. Users can search newspapers, magazines and other resources from trusted news sources. Content Includes : Full-text for nearly 100 regional U.S. and Canadian business publications. Full-text coverage dating back to 1990.

         
     

Studies in Second Language Acquisition

Studies in Second Language Acquisition is a refereed journal of international scope devoted to the scientific discussion of issues in second and foreign language acquisition of any language. Each volume contains four issues, one of which is generally devoted to a current topic in the field. The other three issues contain articles dealing with theoretical topics, some of which have broad pedagogical implications, and reports of quantitative and qualitative empirical research. Other rubrics include replication studies, State-of-the-Art articles, Notes and Discussion, review articles, book reviews, and book notices.

         
     

TESOL Journal

TESOL Journal (TJ) is a refereed, practitioner-oriented electronic journal based on current theory and research in the field of TESOL. TJ is a forum for second and foreign language educators at all levels to engage in the ways that research and theorizing can inform, shape, and ground teaching practices and perspectives. Articles enable an active and vibrant professional dialogue about research- and theory-based practices as well as practice-oriented theorizing and research.

         
     

TESOL Quarterly

TESOL Quarterly (TQ), a refereed professional journal, fosters inquiry into English language teaching and learning by providing a forum for TESOL professionals to share their research findings and explore ideas and relationships in the field. TQ's readership includes ESOL teacher educators, teacher learners, researchers, applied linguists, and ESOL teachers. First published in 1967, TQ encourages submission of previously unpublished articles on topics of significance to individuals concerned with English language teaching and learning and standard English as a second dialect.

         
     

The Economist

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูลเชิงลึก และวิเคราะห์ เหตุการณ์ระดับโลก การเมือง บริหารธุรกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เหตุการณ์ปัจจุบัน และด้านศิลปะ

The Economist offers authoritative insight and opinion on international news, politics, business, finance, science, technology and the connections between them.

** ติดต่อขอรับ Username / Password ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 โทร.403, ชั้น 4 โทร.416

         
     

The Wall Street Journal

หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข่าวสารทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การธนาคาร และตลาดหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น PDF และสั่งพิมพ์ได้ (แนะนำให้เข้าใช้งานบนเบราว์เซอร์ของ Google Chrome จะสามารถใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ) 

** ติดต่อขอรับ Username / Password ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 โทร.403, ชั้น 4 โทร.416

 

E-Books

            

eBooks Collection (EBSCOhost)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอ่านหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยศูนย์สนเทศและหอสมุดได้บอกรับ ebook ผ่านทางภาคีห้องสมุดจึงสามารถอ่านหนังสือ จากการรวมกลุ่มภาคีห้องสมุดได้ประมาณ 3,707 ebooks และสามารถเข้าอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้จาก OCLC ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรของห้องสมุดสถาบันการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,461 ebooks เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา วรรณคดี และนวนิยาย

         
     

Thai Academic eBooks

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย เป็นการอ่านหนังสือภาษาไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มี 7 หมวดหนังสือ ได้แก่ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี , กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร , ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ , นวนิยาย อ่านเล่นและนิทาน , ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ , เทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมี 24 รายชื่อ

 

Researchs, Theses and Dissertations

     

DPU e-Theses

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุญาตจากนักศึกษาให้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         
     

DPU e-Researchs

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแยกตามคณะ/หน่วยงาน ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ผู้ทำผลงานวิจัยให้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         
     

EBSCO Open Dissertations™

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 800,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

EBSCO Open Dissertations now includes the content from American Doctoral Dissertations. It is a free database with records for more than 800,000 electronic theses and dissertations from around the world.

         
            

ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 3.8 ล้านรายการ ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ทุกปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 รายชื่อ

The largest single repository of graduate dissertations and theses which includes 3.8 million works in international scope desposited from universities in 88 countries and accessed by 3000 institutions.

         
     

Thailand Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย โดยโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System : ThaiLIS) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

Academic Applications & Tools

            

Endnote X8

โปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้

        Download Program
                - สำหรับ Windows : http://libdoc.dpu.ac.th/ENX8Inst.msi
                - สำหรับ Mac : http://libdoc.dpu.ac.th/EndNoteX8SiteInstaller.dmg
                - บรรณานุกรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : http://libdoc.dpu.ac.th/DPU Style

 ** ติดต่อขอรับ Product Key ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 โทร.403, ชั้น 4 โทร.416 **