หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


ณพงศ์ สุวรรณนิพนธ์

    an image  OFDM เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารข้อมูลไร้สายความเร็วสูง. Telecom Journal. 1 กันยายน 2546. Full Text

    an image  IEEE 802.16 มาตรฐานสำหรับเทคโนโลยี Wireless MAN. Telecom Journal. 27 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  เทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงสำหรับเส้นใยแก้วนำแสง. Telecom Journal. 17 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  Software Defined Radio เทคโนโลยีสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งอนาคต. Telecom Journal. 26 มกราคม 2547. Full Text

    an image  EDGE : ก้าวล้ำไปอีกขั้นจาก GSM สู่ 3G. Telecom Journal. 19 เมษายน 2547. Full Text

    an image  SM1x บันไดสานฝันเทคโนโลยี 2G สู่ 3G. Telecom Journal. 29 เมษายน 2547. Full Text

    an image  Softswitch : เทคโนโลยีสำหรับโครงข่ายคอนเวิน์จ. Telecom Journal. 10 พฤษภาคม 2547. Full Text

 

ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

    an image  How Can Machines Learn. Telecom Journal. 3 มีนาคม 2546. Full Text

 

ณฤดี คริสธานนท์

    an image  IMC : Media Convergence. โพสต์ทูเดย์. 31 ตุลาคม 2551. Full Text

    an image  IMC-OD วัคซีนสร้างภูมิต้านทานขององค์กร. โพสต์ทูเดย์. 7 พฤศจิกายน 2551. Full Text

    an image  DPUIC ย้ำภาพ IMC เทียบหลักสูตรระดับ World Class. แบรนด์ เอจ (Brand Age). ปีที่ 9 ฉบับที่ 6. มิถุนายน 2551. หน้า 60,62. Full Text

    an image  เจาะลึก IMC สำนักงาน Medill School@Northwestern U. กับลูกศิษย์ Don E. Schultz. แบรนด์เอจ (Brand Age). Essential; Guru Series 2nd 2010. หน้า 61-69. Full Text

 

ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

    an image  แรงจูงใจ : ปัญหาหนึ่งในการขายบ้านมือสองของธนาคาร. มติชน. 6 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน อธิบายด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพธุรกิจ. 16 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  การรับน้อง มุมมองจากอดีตเฮดว้าก. มติชน. 1 กรกฎาคม 2548. Full Text

    an image  หน่วยงานความมั่นคงของไทยกับการแก้ปัญหาภาคใต้ นโยบายสายเหยี่ยวที่ไร้ผล. มติชน. 19 กรกฎาคม 2548. Full Text

    an image  ปอเนาะกับความมั่นคงของชาติ. มติชน. 13 ตุลาคม 2548. Full Text

 

ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ และ สมหญิง งามพรประเสริฐ 

    an image  การพัฒนาแบบจำลองการวัดสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. หน้า 75-90. Full Text

 

ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู 

    an image  จากบริการเพื่อการพัฒนาสู่บริการส่งออก?. ฐานเศรษฐกิจ. 7 พฤศจิกายน 2547. Full Text