หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

    an image  อุดมศึกษาไทยในยุคที่ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือก (1). บ้านเมือง. 5 มีนาคม 2547. Full Text

    an image  อุดมศึกษาไทยในยุคที่ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือก (จบ). บ้านเมือง. 12 มีนาคม 2547. Full Text

    an image  สื่อสารการตลาดในระดับรากหญ้า. ฐานเศรษฐกิจ. 30 มกราคม 2548. Full Text

 

เทพฤทธิ์ มณีกุล

    an image  สวัสดิภาพแห่งอนาคต. ฐานเศรษฐกิจ. 20 พฤศจิกายน 2547. Full Text