หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่
Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ภคพร อํามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

   an image  พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. รังสิตสารสนเทศ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2559. หน้า 9-30. Full Text

 

ภูเบศร์ สมุทรจักร

บทความหนังสือพิมพ์

    an image  Last Samurai บทสรุปสุดท้ายของ Globalization. สูตรปริทัศน์. 5 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  อาเซียนสะดุด จะหยุดหรือไปต่อในเวทีโลก. สูตรปริทัศน์. 21 พฤศจิกายน 2547. Full Text

    an image  พัฒนาประเทศโดยกระตุ้นศก. แนวคิดที่อาจกลวง. กรุงเทพธุรกิจ. Full Text

    an image  Last Samurai บทสรุปสุดท้ายของ Globalization. ฐานเศรษฐกิจ. 5 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  สูตรสำเร็จ 4Ps ของนายกฯทักษิณ. กรุงเทพธุรกิจ. 31 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  ประวัติศาสตร์วิกฤติราคาน้ำมัน. ฐานเศรษฐกิจ. 25 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  อาเซียนสะดุด..จะหยุดหรือไปในเวทีโลก. ฐานเศรษฐกิจ. 21 พฤศจิกายน 2547. Full Text

    an image  มีอะไรใหม่ในสโลแกนหาเสียง?. มติชน. 3 มกราคม 2548. Full Text

    an image  ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centricty). ประชาชาติธุรกิจ. 21 มีนาคม 2548. Full Text

    an image  สลายห่วงโซ่แห่งคุณค่า! เพื่อการแข่งยุคโลกไร้พรมแดนในทรรศนะของ ซี.เค.ปราฮาลาด. ประชาชาติธุรกิจ. 2 พฤษภาคม 2548. Full Text

    an image  เมื่อโลกเปลี่ยนไป ต้องคิดให้แตกต่าง. ประชาชาติธุรกิจ. 19 พฤษภาคม 2548. Full Text

    an image  การบริหารโอกาส : เฟืองจักรที่หายไปจาก Scorecard ของนักบริหาร. กรุงเทพธุรกิจ. 25 เมษายน 2548. Full Text

    an image  การบริหารโอกาส : เฟืองจักรที่หายไปจาก Scorecard ของนักบริหาร. ประชาชาติธุรกิจ. 2 พฤษภาคม 2548. Full Text

    an image  ซีเค ปราฮาลาด กูรูการบริหารเชิงกลยุทธ์เยือนไทย. ประชาชาติธุรกิจ. 13 มิถุนายน 2548. Full Text

    an image  ตลาดที่ฐานพีระมิด โจทย์ใหม่ของนักธุรกิจไทย. ประชาชาติธุรกิจ. 14 กรกฎาคม 2548. Full Text

    an image  การวิทัตแห่งการตลาด แรงดึงดูดอุปสงค์สู่ศูนย์กลาง. กรุงเทพธุรกิจ. 2 กันยายน 2548. Full Text

    an image  ลูกน้องแผลอเป็นไม่ได้. กรุงเทพธุรกิจ. 16 กันยายน 2548. Full Text

    an image  MINIPRENEURSs : ธุรกิจพันธุ์จิ๋ว. กรุงเทพธุรกิจ. 30 กันยายน 2548. Full Text

    an image  ปรากฏการณ์ AF ตำนานความสำเร็จฉบับซีรีส์. กรุงเทพธุรกิจ. 14 ตุลาคม 2548. Full Text

    an image  IMC 4 ขั้นเพื่อไม่ให้ลูกค้าว้าเหว่. กรุงเทพธุรกิจ. 28 ตุลาคม 2548. Full Text

    an image  Perception Management หลักพื้นฐานการบริหารและการตลาด. กรุงเทพธุรกิจ. 11 พฤศจิกายน 2548. Full Text

    an image  จีน+ดีไซน์ มังกรพล่านแห่งศตวรรษ. กรุงเทพธุรกิจ. 9 ธันวาคม 2548. Full Text

    an image  สุดยอดบริษัทแห่งปี 2005. กรุงเทพธุรกิจ. 23 ธันวาคม 2548. Full Text

    an image  ยุโรปกลางคลังแสงใหม่และท่าไม้ตายของอียู. กรุงเทพธุรกิจ. 6 มกราคม 2549. Full Text

    an image  เมื่อจีนอิมพอร์ต MBA. กรุงเทพธุรกิจ. 20 มกราคม 2549. Full Text

    an image  สร้างอนาคตของตัวเอง..กับ Brian Tracy. กรุงเทพธุรกิจ. 10 กุมภาพันธ์ 2549. Full Text

    an image  ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน. กรุงเทพธุรกิจ BizWeek. 17 กุมภาพันธ์ 2549. Full Text

    an image  นิสัย..เศรษฐี. กรุงเทพธุรกิจ. 17 กุมภาพันธ์ 2549. Full Text

    an image  เล่าปี่ถักหมวกกับ Productivity ของผู้บริหาร. กรุงเทพธุรกิจ. 24 กุมภาพันธ์ 2549. Full Text

    an image  ธรรมของผู้นำ. กรุงเทพธุรกิจ. 3 มีนาคม 2549. Full Text

    an image  ฤาถึงคราวจะโดนเวียดนามแซง. กรุงเทพธุรกิจ. 17 มีนาคม 2549. Full Text

    an image  การตลาด-การเมือง : Political Marketing. กรุงเทพธุรกิจ. 31 มีนาคม 2549. Full Text

    an image  กูรูนักบริหารแห่งยุค. กรุงเทพธุรกิจ. 14 เมษายน 2549. Full Text

    an image  สิงห์ร้ายแห่งนวัตกรรม 2006. กรุงเทพธุรกิจ. 28 เมษายน 2549. Full Text

    an image  ขงเบ้งลงโทษตัวเอง..สำนึกรับผิดของผู้บริหาร. กรุงเทพธุรกิจ. 18 พฤษภาคม 2549. Full Text

    an image  วิกฤตการณ์น้ำมัน มหันตรายที่อาจไร้จุดจบ. กรุงเทพธุรกิจ. 19 พฤษภาคม 2549. Full Text

    an image  วิจัยตลาดแบบเรียลลิตี้ Ethnography Research. กรุงเทพธุรกิจ. 2 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  เตือนภัยแม่น้ำ. กรุงเทพธุรกิจ BizWeek. 16 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  พุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพธุรกิจ. 16 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  ซอคเกอร์โนมิกซ์. กรุงเทพธุรกิจ 23 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ในปัญหาจราจร. กรุงเทพธุรกิจ. 30 มิถุนายน 2551. Full Text

    an image  ปราสาทเขาพระวิหาร ตำนานที่(รับรอง)ไม่มีวันสงบ. กรุงเทพธุรกิจ. 14 กรกฎาคม 2551. Full Text

    an image  เงินเฟ้อที่อาจไม่ดับฝันแค่เอเชีย. กรุงเทพธุรกิจ. 28 กรกฎาคม 2551. Full Text

    an image  สถาปัตยกรรมเครือข่าย มิตรภาพที่ต้องมีการออกแบบ. กรุงเทพธุรกิจ. 29 กันยายน 2551. Full Text

    an image  Great Depression จาก 1929 ถึง 2008. กรุงเทพธุรกิจ. 13 ตุลาคม 2551. Full Text

    an image  บริหารธุรกิจ ถึงเวลาจะเป็นวิชาชีพหรือยัง?. กรุงเทพธุรกิจ. 27 ตุลาคม 2551. Full Text

    an image  คนไทยตกใจกันพอหรือยัง. กรุงเทพธุรกิจ. 10 พฤศจิกายน 2551. Full Text

    an image  การประท้วงของคานธี. กรุงเทพธุรกิจ. 8 ธันวาคม 2551. Full Text

    an image  Lay Off กันทั้งทีต้องมีหลักการ. กรุงเทพธุรกิจ. 22 ธันวาคม 2551. Full Text

    an image  มาตรการแก้หวัด 2009 มาเลเซีย. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 10 สิงหาคม 2552. Full Text

    an image  แผนพัฒนาชาติอยู่ที่ไหน!!. กรุงเทพธุรกิจ. 31 สิงหาคม 2552. Full Text

    an image  สัญญาณดีขึ้นแล้ว...สันดานดีขึ้นหรือยัง?. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 21 กันยายน 2552. Full Text

    an image  หยวนบุก. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 28 กันยายน 2552. Full Text

    an image  Nobel (Pre-paid) Peace Prize 2009. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 26 ตุลาคม 2552. Full Text

    an image  เฉยซะบ้างคงจะดี. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 16 พฤศจิกายน 2552. Full Text

    an image  Chindia...สองโตที่แตกต่าง. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 30 พฤศจิกายน 2552. Full Text

    an image  ปัญหาเด็กยากไร้ในอังกฤษ. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 21 ธันวาคม 2552. Full Text

    an image  'Macro-Polo' การเดินทางสู่กรีนโลจิสติกส์ของอียูกับวิกฤตปัญหารถไฟไทย. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 28 ธันวาคม 2552. Full Text

    an image  การกระตุ้นอัตราการเกิดในญี่ปุ่น เมื่อวัฏจักรประชากรศาสตร์กลับทิศ. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 11 มกราคม 2553. Full Text

    an image  www.clintonbushhatifund.org พันธมิตรกับศัตรูเพื่อมนุษยธรรม. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 25 มกราคม 2553. Full Text

    an image  การเรียกรถคืนของโตโยต้า...ภาพลักษณ์คุณภาพของรถญี่ปุ่น. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 8 กุมภาพันธ์ 2553. Full Text

    an image  กราวิทัตแห่งการตลาด...แรงดึงดูดอุปสงค์สู่ศูนย์รวม. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 22 กุมภาพันธ์ 2553. Full Text

    an image  'ยึด' แบรนด์. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 8 มีนาคม 2553. Full Text

    an image  'VNCI' กลไกขับเคลื่อนเวียดนาม. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 22 มีนาคม 2553. Full Text

    an image  ความสิ้นศรัทธาในระบบรัฐสภา...ทางตันประชาธิปไตยไทย. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 5 เมษายน 2553. Full Text

    an image  Nationalism ในเกาหลีใต้. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 19 เมษายน 2553. Full Text

 

บทความวารสาร

    an image  อคติ...อุเบกขา...Strategic Alliance. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 11, 65 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549) : 64-66. Full Text

    an image  Social Network สินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในงบดุล. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 12, 66 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550) : 54-57. Full Text

    an image  Efficiency กับ Creativity ... รักพี่ที่ต้องเสียน้อง?. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 12, 70 (กันยายน - ตุลาคม 2550) : 68-71. Full Text

    an image  ทิฐิ...สนิมในหัวใจที่กัดกร่อนองค์กร. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 13, 72 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551) : 79-81. Full Text

    an image  ประชุมแม่ทัพนายกอง บททดสอบแม่ทัพ. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 13, 73 (มีนาคม - เมษายน 2551) : 19-22. Full Text

    an image  ช่องทางระหว่างปรัชญาและความสามารถ. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 13, 74 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2551) : 61-64. Full Text

    an image  ผลิตภาพและเอกภาพ กุญแจสำคัญของ Rice Cartel. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 13, 75 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2551) : 50-53. Full Text

    an image  Socratic Leader...เป็นผู้นำด้วยการ''ตั้งคำถาม'ไม่ใช่'สั่งการ. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 13, 76(กันยายน - ตุลาคม 2551) : 29-32. Full Text

    an image  สร้าง Network อย่างไรให้ Work. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 13, 77 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551) : 19-22. Full Text

    an image  Core Group Theory...ทฤษฎีก๊วนในองค์กร. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 14, 78(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552) : 72-75. Full Text

    an image  Inspiration...พลังแห่งลมหายใจ ไฟในการทำงาน. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 14, 79 (มีนาคม - เมษายน 2552) : 20-23. Full Text

    an image  Deegation...มอบหมายอย่างเหมาะสม. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 14, 80 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2552) : 79-82. Full Text

    an image  Network-based Society : โลกยุคหลัง Knowledge-based. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 14, 81 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2552) : 41-44. Full Text

    an image  Courage ความกล้าหาญ ต้นธารของความเป็นผู้นำ. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 14, 82 (กันยายน - ตุลาคม 2552) : 25-28. Full Text

    an image  Organization Inertia : ความเฉื่อยในองค์กร. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 14, 83 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552) : 68-72. Full Text

    an image  "วัฒนธรรมองค์กร" กลยุทธ์การควบคุมองค์กร...ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมภายใน. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 15, 85 (มีนาคม - เมษายน 2553) : 34-38. Full Text

    an image  การเติบโตของเกาหลีใต้...มหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำฮาน. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 15, 87 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2553) : 39-42. Full Text

    an image  ขงจื้อ : จิตวิญญาณการจัดการตะวันออก. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 15, 88 (กันยายน - ตุลาคม 2553) : 72-75. Full Text

    an image  Hallyu...วัฒนธรรมส่งออก เรื่องไม่ใหม่ แต่ไม่เคลียร์ และยังไม่จบ!!. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 16, 90 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554) : 33-37. Full Text

    an image  วิกฤตเศรษฐกิจจริยธรรม...Aristotelian Virtues ที่หายไปจากสังคม. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 16, 94 (กันยายน - ตุลาคม 2554) : 29-33. Full Text

    an image  To lead is to serve...ผู้นำคือผู้รับใช้. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 17, 97 (มีนาคม - เมษายน 2555) : 26-30. Full Text

    an image  จากอากงถึงเตี่ย เฮีย และโซ้ยตี๋...ธุรกิจกงสี 3 รุ่น. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 17, 98 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2555) : 27-31. Full Text

    an image  A User Segmentation Model for Social Networking Websites (SNSs) | ตัวแบบการแบ่งส่วนผู้ใช้งานเว็บไซต์สังคมออนไลน์. 
        NIDA Development Journal. 52, 2 (April - June 2012) : 53-67. Full Text

    an image  อาเซียน บวก บวก (ASEAN++) เกมนี้ใครเล่น. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต. 17, 100 (กันยายน - ตุลาคม 2555) : 51-55. Full Text