หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


มนัสสา จินต์จันทรวงศ์

    an image  ค่านิยมแฝงในงานโฆษณาต่อวัยเรียน : เบ็ดที่ใช้เกี่ยวเหยื่อทางการตลาด. ฐานเศรษฐกิจ. 25 มีนาคม 2547. Full Text

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  Case Study : DPUIC พัฒนาหลักสูตร-สร้างบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานระดับโลก. แบรนด์เอจ (Brand Age). Essential; Guru Series 6th 2010. หน้า 78-82. Full Text

    an image  IMC Planning & Implementation มุมมองนักวิชาการในการนำแผน IMC ไปปฏิบัติ. แบรนด์เอจ (Brand Age). Essential; Guru Series 2nd 2010. หน้า 149-155. Full Text

   an image  ฝันไกล ไปถึง เรื่องน่าทึ่งของแชมป์รถประหยัดพลังงาน. ทิศไท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10. ตุลาคม-ธันวาคม 2555. หน้า 32-36. Full Text

 

มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

    an image  การท่องเที่ยวสีเขียวประเทศไทยพร้อมหรือยัง?. กรุงเทพธุรกิจ. 1 กรกฎาคม 2556. Full Text