หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม

    an image  ตลาดอุดมศึกษาไทย : เราพัฒนาปริมาณหรือคุณภาพ. ฐานเศรษฐกิจ. 6 ตุลาคม 2545.

    an image  การศึกษาไทยก้าวไกลหรือถอยหลัง. ฐานเศรษฐกิจ. 1 พฤษภาคม 2546. Full Text

    an image  การทำงานต่ำระดับด้านการศึกษา : การสูญเสียที่ไม่อาจมองข้าม. ฐานเศรษฐกิจ. 12 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  การเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา. ฐานเศรษฐกิจ. 29 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  ปลุกกระแสวิจัยไทยกับการพัฒนาสู่การแข่งขัน. ฐานเศรษฐกิจ. 1 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  เศรษฐกิจนอกระบบ : การส่งเสริมและการคุ้มครองกรณีการรับงานไปทำที่บ้าน. ฐานเศรษฐกิจ. 6 มกราคม 2548. Full Text