หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


รมณียฉัตร แก้วกิริยา

    an image  การใช้สุนทรียศิลป์เป็นกลยุทธ์การตลาด. ฐานเศรษฐกิจ. 8 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  ผู้นำพึงมีคุณภาพ. ฐานเศรษฐกิจ. 6 กุมภาพันธ์ 2548. Full Text

    an image  แก้ตัวอย่างไนให้โอเค..โอเค. กรุงเทพธุรกิจ. 16 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  ศ.เจริญ วรรธนะสิน ในบทบาทนักเขียนเบสท์เซลเลอร์. คู่แข่ง. 18,242 (2541).

    an image  ออโตเมติกโชวห่วย. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 2,3 (2544). Full Text

    an image  ธนาคารน้ำ. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 2,7 (2544). Full Text

    an image  เรื่องของแหวนมหัศจรรย์. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 2,11 (2545). Full Text

    an image  อาณาจักรของมาร์ธา สจ๊วต. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 3,13 (2545). Full Text

    an image  บูชาเทพไฮเทค. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 3,16 (2545). Full Text

    an image  ข้อคิดสำหรับธุรกิจดอตคอม. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 3,17 (2545).

    an image  ของขวัญแด่ชาวเอธิโอเปีย. นิว เสิร์ช มาร์เก็ตติ้ง. 3,24 (2546). Full Text

 

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

    an image  จักรพรรดิ: ราชาเหนือราชาในอุดมคติ. วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม 2555. หน้า 80-99. Full Text