หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วรณิช วสุรัตน์, ดร. (Voranij Vasuratna)   

    an image  Defining the Concept of Communication Competence in the Thai Context. Alternative Perspectives in the Humanities and the Social Sciences : 53-75.

    an image  Mindfulness Training at Schools in Thailand : an Experimental Approach. Internatiional Journal of Information and Education Technology. 4, 1 (February 2014) : 123-126. Full Text

 

วรพล พงษ์เพ็ชร, ผศ.ดร.

    an image  Startup กับ Trend. ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3186. พฤหัสบดี 25-เสาร์ 27 สิงหาคม 2559. หน้า 29. Full Text

    an image  ตามให้ทัน IoT Startup มาแล้ว. ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3192. พฤหัสบดี 15-เสาร์ 17 กันยายน 2559. หน้า 29. Full Text

 

วรภัทร ไพรีเกรง, ผศ.ดร.

    an image  How to Startup. ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3184. พฤหัสบดี 18-เสาร์ 20 สิงหาคม 2559. หน้า 29. Full Text

    an image  Fintech อีกหนึ่งโอกาสของธุรกิจ Startup. ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3198. พฤหัสบดี 6-เสาร์ 8 ตุลาคม 2559. หน้า 29. Full Text

 

วรเวช ปั้นกระจ่าง และ นิตย์ เพ็ชรรักษ์ (รศ.ดร.)

    an image  การศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณกระแสลัดวงจรตามมาตรฐาน IEC60909 และ IEEE551 เพื่อการปรับตั้งรีเลย์กระแสเกินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าย่อย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 7.  มกราคม-ธันวาคม 2558. หน้า 18-30. Full Text

 

วลัย วัฒนะศิริ (กนกพร ปิมแปง)

    an image  ต่างแค่ระบบการศึกษาหรือต่างตั้งแต่กำเนิด. บ้านเมือง. 22 สิงหาคม 2546. Full Text
    an image  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ. บ้านเมือง. 5 กันยายน 2546. Full Text
    an image  การเรียนคือการลงทุน. บ้านเมือง. 19 กันยายน 2546. Full Text
    an image  การตลาดการศึกษายุคใหม่. ฐานเศรษฐกิจ. 2 ตุลาคม 2546. Full Text
    an image  บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา. บ้านเมือง. 3 ตุลาคม 2546. Full Text
    an image  เส้นทางสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน. บ้านเมือง. 17 ตุลาคม 2546. Full Text
    an image  การสื่อสารการตลาดสถาบันอุดมศึกษาไทย. บ้านเมือง. 31 ตุลาคม 2546. Full Text
    an image  ผลการวิจัยลักษณะการเปิดรับสารและเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา. บ้านเมือง. 26 ธันวาคม 2546. Full Text
    an image  วัยรุ่นไม่สนดารานั่งการเมือง รู้จักแค่ 3 พรรค ชาติไทยถูกลืม. กรุงเทพธุรกิจ. 22 พฤศจิกายน 2547. Full Text
    an image  บทสะท้อนจาก 'สุนัขนครพนม'. คม ชัด ลึก. 19 สิงหาคม 2554. Full Text
    an image  สื่อสารการตลาดครบเครื่อง พลิกโฉมเลือกตั้งโค้งสุดท้าย. กรุงเทพธุรกิจ. 24 มกราคม 2548. Full Text
    an image  แบบจำลองการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. วารสารนิเทศศาสตร์. 29, 3 (2554) : 143-164. Full Text
 


วสันต์ เจิมประไพ

    an image  ภาวะผู้นำด้านคุณภาพ หัวใจธุรกิจ. ฐานเศรษฐกิจ. 4 พฤษภาคม 2546. Full Text

 

วัฒนะ จูฑะวิภาค

    an image  เลาะวังชมไม้ประดับ. สกุลไทย. 50, 2586 (11 พฤษภาคม 2547). Full Text

    an image  นาราสิริ. สกุลไทย. 50, 2587 (18 พฤษภาคม 2547). Full Text

    an image  แนวโมเดิร์น. สกุลไทย. 50, 2590 (8 มิถุนายน 2547). Full Text

    an image  อาคารชุดของนักวิชาการ. สกุลไทย. 50, 2591 (15 มิถุนายน 2547). Full Text

    an image  เลือกตามชอบ. สกุลไทย. 50, 2592 (22 มิถุนายน 2547). Full Text

    an image  สวนสวยด้วยมือเรา. สกุลไทย. 50, 2594 (6 กรกฎาคม 2547). Full Text

    an image  เครื่องเรือน เครื่องใช้. สกุลไทย. 51, 2659 (4 ตุลาคม 2548). Full Text

    an image  เลือกตำแหน่งห้องนอน. สกุลไทย. 51, 2660 (11 ตุลาคม 2548). Full Text

    an image  เรือนไทยของศิลปินแห่งชาติ. สกุลไทย. 52, 2663 (1 พฤศจิกายน 2548). Full Text

    an image  เก้าอี้สองคนคุยกัน. สกุลไทย. 52, 2664 (8 พฤศจิกายน 2548). Full Text

    an image  สองอารมณ์. สกุลไทย. 52, 2665 (15 พฤศจิกายน 2548). Full Text

    an image  ป่าล้อมบ้าน. สกุลไทย. 52, 2667 (29 พฤศจิกายน 2548). Full Text

    an image  บ้านแสนรัก. สกุลไทย. 52, 2671 (27 ธันวาคม 2548). Full Text

    an image  รักธรรมชาติ. สกุลไทย. 52, 2674 (17 มกราคม 2549). Full Text

    an image  วิสัยทัศน์. สกุลไทย. 52, 2675 (24 มกราคม 2549). Full Text

    an image  ไม้ล้อมบ้านตัวคูณ. สกุลไทย. 52, 2676 (31 มกราคม 2549). Full Text

    an image  อุทยานลานธรรม. สกุลไทย. 52, 2677 (7 กุมภาพันธ์ 2549). Full Text

    an image  ศูนย์วัฒนธรรม. สกุลไทย. 52, 2678 (14 กุมภาพันธ์ 2549). Full Text

    an image  บ้านในที่ทำงาน. สกุลไทย. 52, 2679 (21 กุมภาพันธ์ 2549). Full Text

    an image  ของเก่า เล่าใหม่. สกุลไทย. 52 , 2681 (7 มีนาคม 2549). Full Text

    an image  หรู เรียบ โก้. สกุลไทย. 52, 2683 (21 มีนาคม 2549). Full Text

    an image  ศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสิน. สกุลไทย. 52, 2684 (28 มีนาคม 2549). Full Text

    an image  สวนป่าประดิษฐ์. สกุลไทย. 52, 2685 (4 เมษายน 2549). Full Text

    an image  สวยสะอาดตา. สกุลไทย. 52, 2687 (18 เมษายน 2549). Full Text

    an image  บ้านก้ามปู. สกุลไทย. 52, 2688 (25 เมษายน 2549). Full Text

    an image  ริมทาง น่ามอง. สกุลไทย. 52, 2690 (9 พฤษภาคม 2549). Full Text

    an image  จิตวิญญาณ. สกุลไทย. 52, 2692 (23 พฤษภาคม 2549). Full Text

 

วันเพ็ญ พินเผือก

    an image  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดลำดับงาน. ฐานเศรษฐกิจ. 25 พฤษภาคม 2546. Full Text

    an image  โครงสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทย (Thailand is Band). ฐานเศรษฐกิจ. 5 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  เรียนรู้มารยาทประตูเข้าสู่สังคมธุรกิจ. ฐานเศรษฐกิจ. 18 ธันวาคม 2546. Full Text

 

วันวร จะนู

    an image  ถอยหลังเพื่อไปข้างหน้า. ฐานเศรษฐกิจ. 21 กันยายน 2546. Full Text

    an image  30 ปี 14 ตุลา กับคุณค่าทางสังคม. ฐานเศรษฐกิจ. 16 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  ความคิดเรื่องข่ายใยชีวิต (The web of life) ของฟริตจ๊อฟ คาปร้า (Fritjof Capra). ฐานเศรษฐกิจ. 22 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  สังคมที่พึงปรารถนากับการเลือกตั้ง. มติชน. 13 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  4 ไม่เลือก 10 เลือก กับความคิดทางนโยบายพรรคการเมือง. มติชน. 16 มกราคม 2548. Full Text

 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

    an image  ครู ผู้ให้ความบริบูรณ์แก่ชีวิต. บ้านเมือง. 16 มกราคม 2547. Full Text

    an image  เรียนอย่างไรไม่ให้ตก. บ้านเมือง. 6 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  ทำใจ..เมื่อภัยมา. บ้านเมือง. 20 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  ทางสู่ความสำเร็จของนิสิตนักศึกษา. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2, 6 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2531) : 5-11. Full Text

    an image  ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์. ร่มพฤกษ์. (มิถุนายน 2542 - พฤษภาคม 2543) : 76-85. Full Text

 

วารี นาสกุล, ศาสตราจารย์ ดร. (ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์)

    an image  หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มิถุนายน-สิงหาคม 2556. หน้า 7-21. Full Text

 

วิฑูรย์ เย็นเจริญ

    an image  ฝีมือคนไทยกับ Robot Soccer ที่ FIFA World Cup 2003, Austria. Telecom Journal. 27 ตุลาคม 2546. Full Text

 

วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

    an image  Sharing Economy เศรษฐกิจแบ่งปัน. ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3176. พฤหัสบดี 21-เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559. หน้า 29. Full Text

 

วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, ดร.

    an image  ได้หงส์..แล้วใครได้..แล้วใครเสีย. มติชน. 28 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  ความสำคัญของนโยบายพรรค. มติชน. 19 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  ทักษิณ VS เอนก จะเลือกใครดี?. มติชน. 17 มกราคม 2548. Full Text

    an image  หรือไทยรักไทย..รักความอยุติธรรม. มติชน. 31 มกราคม 2548. Full Text

    an image  เทศกาลฟุตบอลลีก เทศกาลพนันฟุตบอล. มติชน. 26 สิงหาคม 2553. Full Text

    an image  'การเมืองใหม่' ทราบแล้วเปลี่ยน(ด่วน). มติชน. 14 กันยายน 2553. Full Text

    an image  เรื่องของ ฟิล์ม-แอนนี่ บรู๊ค เกี่ยวไรกับเศรษฐศาสตร์. มติชน. 30 กันยายน 2553. Full Text

    an image  เงินพนันบอลยูโร 2012 ... เท่าไหร่?. มติชน. 14 มิถุนายน 2555. Full Text

    an image  สร้างโอกาส...ในประชาคมอาเซียน. มติชน. 15 ตุลาคม 2556. Full Text

    an image  สลากกินแบ่งฯ เกินราคา...เกาให้ถูกที่คัน. โพสต์ทูเดย์. 31 มีนาคม 2558. Full Text

    an image  ก่อนแก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งฯ...(รบกวน) ปรับแนวคิดเสียก่อน. โพสต์ทูเดย์. 21 ตุลาคม 2558. Full Text

 

วีณา แก้วประดับ

    an image  มุมมองใหม่ในการรายงานข่าวเอดส์. สื่อมวลชนปริทัศน์. ฉบับคู่มือการทำข่าวอ่อนไหว : 42-55. Full Text

    an image  ผู้หญิงกับงานข่าว ทางรอดหรือทางตันกันแน่?. สื่อมวลชนปริทัศน์. 1,1 (กันยายน-ตุลาคม 2543) : 23-33. Full Text

    an image  การให้ความสำคัญต่อข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. สื่อมวลชนปริทัศน์. 2,3 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2544) : 19-28. Full Text

    an image  เรื่องเล่าของคนชายขอบ. วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2546 : 216-223. Full Text

    an image  การรายงานข่าว HIV/AIDS. หนังสือรายงานประจำปี 2548 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย. (2548). กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย : 144-150. Full Text

    an image  การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง กลยุทธ์จาก Private สู่ Public. วารสาร กทช. เล่ม 1 (2549) : 301-312. Full Text

    an image  บทความรายงานการวิจัย เรื่อง การนำเสนอข่าวสารในสถานการณ์วิกฤตของวิทยุโทรทัศน์ไทย. Full Text

    an image  สื่อมวลชนกับรัฐธรรมนูญ. การใช้เสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนไทยท่ามกลางวิกฤตประเทศ. (2550). กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ : 69-76. Full Text

 

วีรพล สวรรค์พิทักษ์

ฐานเศรษฐกิจ

Market Plus

an image  พ.ศ.2559-2560

an image  พ.ศ.2559-2560

 

วีระชัย เชาว์กำเนิด

    an image  เครือข่าย ATM ไร้สาย. Telecom Journal. 16 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  องค์ประกอบที่สำคัญของการเลือกระบบดิจิตอลใหม่เพื่อใช้กับระบบสื่อสารไร้สาย. Telecom Journal. 27 กันยายน 2547. Full Text

    an image  วงจรเชื่อมโยงการสื่อสารไร้สายในประเทศที่กำลังพัฒนา. Telecom Journal. 15 พฤศจิกายน 2547. Full Text

    an image  ทำนายอนาคตการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารแบบเคลื่อนที่ไร้สาย. Telecom Journal. 24 มกราคม 2548. Full Text

    an image  ทำนายอนาคตการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารแบบเคลื่อนที่ไร้สาย. Telecom Journal. 25 เมษายน 2548. Full Text

    an image  ระบบ ATM สวิตซ์ที่ประกอบด้วยส่วนของ MPLS. Telecom Journal. 6 มิถุนายน 2548. Full Text

    an image  Network and System Concepts for Optical Packet Switching. Telecom Journal. 1 สิงหาคม 2548. Full Text

    an image  HANbit ACE 64 System with MPLS Functionality. Telecom Journal. 7 พฤศจิกายน 2548. Full Text

    an image  เทคโนโลยีอินเวอร์สมัลติเพล็กซ์. Telecom Journal. 2 มกราคม 2549. Full Text

    an image  อินเวอร์สมัลติเพล็กซ์. Telecom Journal. 11 กันยายน 2549. Full Text

    an image  3G and TD-SCDMA. Telecom Journal. 27 พฤศจิกายน 2549. Full Text