หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


David Common

    an image  Metapragmatic Awareness : An investigation into how mutual Understanding might be negotiated and achieved in cross-cultural encounters. (2006). UTCC International Conference 2006 : Language in the Realm of Social Dynamics. Full Text

    an image  The Role of Metapragmatic Awareness indicators in the Achievement of Mutural Understanding in Cross-Cultural Service Encounters. (2006). NIDA International Conference 2006 : Language and Culture. Full Text