หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กฤษณ์ เพชรรัตน์
        มายาคติของมุขตลกที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่ายพระนเรศวรฟิล์ม  Full Text

    an image  จิรภรณ์ แว่นประชา
        การสื่อสารเพื่อสะท้อนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการวิทยุสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน  Full Text

    an image  จีรวัฒน์ เนียมมีศรี
        พัฒนาการของรายการสะเก็ดข่าว  Full Text

    an image  ชนัญชิดา คำมินเศก
        การรับรู้สื่อรณรงค์ Quit Line 1600 สายเลิกบุหรี่ และความคิดเห็นของข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  Full Text

    an image  ณัฐวุฒิ สง่างาม
        การสร้างแบรนด์ด้วยการตลาดสีเขียวของกระดาษ "ไอเดีย กรีน"  Full Text

    an image  ธีรพล รุผักชี
        พฤติกรรมและทัศนคติด้านเพศของวัยรุ่นที่เป็นผลมาจากการสนทนาผ่านโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog)  Full Text

    an image  เบญจรงค์ ตนะศุภผล
        รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  มรกต เหรียญทอง
        กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จำกัด  Full Text

    an image  รวิน คล้ายวงศ์
        พัฒนาการและแนวโน้มรายการข่าวเกษตรกรทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  Full Text

    an image  วรรณพร กลิ่นบัว
        การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน www.facebook.com ของกลุ่มวัยทำงาน  Full Text

    an image  สหภพ โสตทิพย์
        พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมรายการเชิงเล่าข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  Full Text

    an image  องครักษ์ อังคะรุด
        ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  ไอลดา จิตจะกูล
        การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้พิการทางสายตา  Full Text