บริการตรวจรับรองรูปแบบงานนิพนธ์

  รายละเอียดการตรวจรูปแบบ
     
  ดูตำแหน่งที่ผิด การแก้ไขที่ถูกต้อง
       การจัดหน้า การย่อหน้าโดยภาพรวม การให้หมายเลขหน้า และการลำดับหัวข้อ
         ฟอนต์และความเป็นเอกภาพของตัวเล่ม
     
  การพิมพ์สารบัญ สารบัญภาพ ตาราง และหัวข้อ
       การลำดับภาพ ลำดับตารางต่างๆ ตามสารบัญ
     
  การอ้างอิงตามรูปแบบของหลักสูตร และรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
       ตำแหน่งการอ้างอิง ปรับการอ้างอิง
       ตรวจทานและแก้ไขการมีอยู่จริงของแหล่งที่มา

  ตรวจทานก่อนการจัดส่งไฟล์ตรวจ
       ต้อง
เป็นเอกสารฉบับสอบปิดเล่มที่แก้ไขตามคณะกรรมการให้แก้แล้ว
       ได้ใบรับรองวิทยานิพนธ์แล้ว
       ขนาดกระดาษ A4 
       ตั้งค่าหน้ากระดาษทุกด้าน 1 นิ้ว (Normal size)
       ระยะห่างบรรทัดปกติ (Single Space) ทั้งเล่ม

       ใช้ Font TH Sarabun New

  รูปแบบการตรวจ

            

  ส่งไฟล์ตรวจที่นี่

          

  
การชำระเงินค่าตรวจแก้รูปแบบงานนิพนธ์ 
          สามารถทำการโอนค่าตรวจ 1,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามรูปแบบการตรวจที่เลือกได้ที่
               บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเออร์เบินสแควร์
               ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
               เลขที่บัญชี : 0582791244

  

          สอบถามรายละเอียดได้ที่: สารบรรณหอสมุด: 
คุณวลัยภรณ์ (ออยล์)
                      0-2954-7300 ต่อ 402
                      [email protected]
                      https://www.facebook.com/DPULibrary
                      @dpulibrary