an image  ทำอย่างไรจึงจะเรียนจบปริญญาเอก
        แนวทางการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก. (2543.)

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. หน้า 55-59. Full Text

    an image  เรื่องเล่าสอนลักษณะคุณธรรม
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 60. พฤศจิกายน 2545. หน้า 43-44.
Full Text

    an image  ทำไมผู้ชายจึงรักนังตัวแสบ
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 61. ธันวาคม 2545. หน้า 43-44.
Full Text

    an image  12 นิสัยไม่ดีทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 62. มกราคม 2546. หน้า 47-48.
Full Text

    an image  ทำงานและพักผ่อนอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์
        นิตรสารเปรียว. 
        ปักษ์หลัง ฉบับที่ 499. เมษายน 2546. หน้า 168-169.
Full Text

    an image  ช้างก็เต้นได้สง่างาม
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 65. เมษายน 2546. หน้า 85-86.
Full Text

    an image  เรียนรู้ Wisdom จากธุรกิจโดยไม่ต้องเจ็บตัวก่อน
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 66. พฤษภาคม 2546. หน้า 77-78.
Full Text

    an image  ซื้อทองคำเก็งกำไรดีหรือไม่
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์หลัง ฉบับที่ 501. พฤษภาคม 2546. หน้า 154-155.
Full Text

    an image  สี เสียง และกระเป๋าผู้บริโภค
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์แรก ฉบับที่ 502. มิถุนายน 2546. หน้า 160-161.
Full Text

    an image  จะวางแผนชีวิตต้องเริ่มต้นจากข้างใน
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 67. มิถุนายน 2546. หน้า 97-98.
Full Text

    an image  อำนาจเหนือเงินทำให้เป็นอิสระ
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์แรก ฉบับที่ 504. กรกฎาคม 2546. หน้า 160-161.
Full Text

    an image  อะไรทำให้ Best CEO's ประสบผลสำเร็จ
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 71. ตุลาคม 2546. หน้า 91-92.
Full Text

    an image  เข้าใจตัวเองในเรื่องเงินๆทองๆ
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 69. สิงหาคม 2546. หน้า 83-84.
Full Text

    an image  จูงใจอย่างไรให้ได้ผล
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 63. กุมภาพันธ์ 2546. หน้า 73-74.
Full Text

    an image  งานอิสระก็มีหลักประกันในยามชราได้
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์แรก ฉบับที่ 506. สิงหาคม 2546. หน้า 162-163.
Full Text

    an image  "กองทุนรวมวายุภักษ์"น่าลงทุนเพียงใด
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์หลัง ฉบับที่ 507. สิงหาคม 2546. หน้า 168-169.
Full Text

    an image  การออม การรวยตลอดชีวิต และการพนัน
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์หลัง ฉบับที่ 513. พฤศจิกายน 2546. หน้า 172-173.
Full Text

    an image  เรียนรู้การเมืองจีนจากมาดามเติ้งหยง
        ไทยคูน (Thaicoon). 
        ปีที่ 6 ฉบับที่ 70. กันยายน 2546. หน้า 79-80.
Full Text

    an image  ความเสี่ยงมีหน้าตาอย่างไร
        นิตยสารเปรียว. 
        ปักษ์แรก ฉบับที่ 508. กันยายน 2546. หน้า 190-191.
Full Text

    an image  แนวปะการังอุ่นหรือเย็นก็ถูกทำลายเหมือนกัน
        โลกสีเขียว. 
        ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-มิถุนายน 2547. หน้า 58. Full Text
 

    an image  สอนการจัดการการเงินแก่ลูกอย่างไร?
        เอกสารการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด. 
        "การอยู่อย่างเพียงพอด้วยระบบสหกรณ์". วันที่ 15-16 สิงหาคม 2547. หน้า 13-15.
Full Text

    an image  Krugman is the best, the first and the difference
        เอ็มบีเอ (MBA). 
        ปีที่ 7 ฉบับที่ 73. เมษายน 2548. หน้า 80-84.
Full Text

    an image  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        สแทรททิจี+มาร์เก็ตติ้ง (Strategy+Marketing). 
        ปีที่ 4 ฉบับที่ 45. พฤษภาคม 2548. หน้า 59-66.
Full Text

    an image  Scoop : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
        วารสารธรรมรักษ์. 
        ปีที่ 5 ฉบับที่ 28. พฤศจิกายน-ธันวาคม 2548. หน้า 18-23.
Full Text

    an image  ขมิ้น อาหารสุขภาพตัวใหม่
        โลกสีเขียว. 
        ปีที่ 15 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-มิถุนายน 2549. หน้า 61.
Full Text

    an image  ภาวะผู้นำทางการอุดมศึกษาในกระแสโลกาภิวัฒน์ : บทเรียนและโอกาส
        ASAIHL-Thailand Journal. 
        ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. พฤศจิกายน 2550. หน้า 11-28.
Full Text

    an image  ทำตัวให้เป็นที่พึ่งแก่คนรุ่นต่อๆไป
        วารสารธุรกิจกับสังคม. 
        ฉบับที่ 10. ตุลาคม 2549. หน้า 3.
Full Text

    an image  สกู๊ปพิเศษ : ทางออกสำหรับมนุษย์เงินเดือนยุคใหม่
        นิตยสารสุดสัปดาห์. 
        ฉบับที่ 595. 16 พฤศจิกายน 2550. หน้า 126-133.
Full Text

    an image  วรากรณ์ สามโกเศศ : เหตุผลและหลักสากลแห่งการเรียนรู้
        วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity). 
        ปีที่ 12 ฉบับที่ 66. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550. หน้า 15-17.
Full Text

    an image  วิทยาลัยชุมชนในมุมมองของ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
        ต้นกล้าชุมชน. 
        ปีที่ 3 ฉบับที่ 20. มิถุนายน-กรกฎาคม 2550. หน้า 1-4.
Full Text

    an image  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสัมมนาเรื่อง "ศึกษาทั่วไปเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม"
        วารสารศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น. 
        ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2551. หน้า 8-12.
Full Text

    an image  วรากรณ์ สามโกเศศ กับคำถาม จริงหรือที่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
        ฉลาดซื้อ. 
        ปีที่ 14 ฉบับที่ 85. มีนาคม 2551. หน้า 42-47.
Full Text

    an image  เสวนาครบรสแบบโต๊ะจีนนครปฐม วรากรณ์ สามโกเศศ
        นิตยสาร GM. 
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 360. กรกฎาคม 2551. หน้า 146-157.
Full Text

    an image  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ "Social Enterprise เป็นทางเลือกที่ 3 ระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม"
        แบรนด์เอจ (BrandAge). 
        Essential; Super Series 10th 2009. หน้า 166-170.
Full Text

    an image  "Social Enterprise เป็นทางเลือกที่ 3 ระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม"
        แบรนด์เอจ (BrandAge). 
        ปีที่ 10 ฉบับที่ 8. กันยายน 2552. หน้า 134-137.
Full Text

    an image  Economic Governance กับการแก้ปัญหาทรัพยากร
        วารสารเศรษฐสาร. 
        ปีที่ 23 ฉบับที่ 12. ธันวาคม 2552. หน้า 6-7.
Full Text

    an image  เป็นหนี้อย่างไรให้มีความสุข
        แสงแห่งความคิดที่จะส่งความสว่างต่อๆไป. (2554). 
        กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์. หน้า 54-59.
Full Text

    an image  การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
        DPU MAG. 
        ฉบับที่ 2. พฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555. หน้า 4-5.
Full Text

   an image  จิตสำนึกเงินของประชาชน
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 5. พฤษภาคม 2557. หน้า 5, 7. Full Text

   an image  แกรี เบกเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยา
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 7. กรกฎาคม 2557. หน้า 6-7. Full Text

   an image  เศรษฐศาสตร์ปราบโจรสลัด
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 8. สิงหาคม 2557. หน้า 4-5. Full Text

   an image  สาม "คาดงัด" สังคมไทย
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 9. กันยายน 2557. หน้า 4-5. Full Text

   an image  นักเศรษฐศาสตร์ชื่อ Dr. Ambedkar
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 10. ตุลาคม 2557. หน้า 4-5. Full Text

   an image  เชื่อเรื่องเศรษฐกิจได้ แต่...
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 11. พฤศจิกายน 2557. หน้า 2-3. Full Text

   an image  การใช้ Open Data ปราบคอร์รัปชัน
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 28 ฉบับที่ 12. ธันวาคม 2557. หน้า 2. Full Text

   an image  10 ทางโน้มของโลก สำหรับปี 2015
       เศรษฐสาร. 
         ปีที่ 29 ฉบับที่ 1. มกราคม 2558. หน้า 4-5. Full Text

    an image  Digital Economy
        เศรษฐสาร.

        ปีที่ 29 ฉบับที่ 2. กุมภาพันธ์ 2558. หน้า 4, 7. Full Text

    an image  80 ปี ดร.อรัญ ธรรมโน
        เศรษฐสาร.

        ปีที่ 29 ฉบับที่ 4. เมษายน 2558. หน้า 3-4. Full Text

    an image  สถิติเพื่อการตัดสินใจ
        เศรษฐสาร.

        ปีที่ 29 ฉบับที่ 5. พฤษภาคม 2558. หน้า 4-5. Full Text

   an image  John Nash แห่ง "A Beautiful Mind"
       เศรษฐสาร.

       ปีที่ 29 ฉบับที่ 6. มิถุนายน 2558. หน้า 2-3. Full Text

   an image  เรื่องคอรัปชั่นและการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมกับนิติธรรม 
       วารสารศาลรัฐธรรมนูญ.

       ปีที่ 18 ฉบับที่ 53. พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 124-134. Full Text