ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้รวบรวมบทความของรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เขียนลงในวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ เนื้อหาของบทความส่วนใหญ่เน้นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การออม วิธีการใช้เงิน การศึกษา คุณภาพชีวิต และเรื่องอื่นๆทั่วไป ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - พ.ศ.2560

 

กรุงเทพธุรกิจ
Krungthep Turakij

  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557   
  an image 
พ.ศ.2558
  an image  พ.ศ.2559
  an image  พ.ศ.2560
 

มติชนรายวัน  
Matichon Daily 

  an image  พ.ศ.2541
  an image  พ.ศ.2542
  an image  พ.ศ.2543
  an image  พ.ศ.2544
  an image  พ.ศ.2545
  an image  พ.ศ.2546
  an image  พ.ศ.2547
  an image  พ.ศ.2548
  an image  พ.ศ.2549
  an image  พ.ศ.2550
  an image  พ.ศ.2551
  an image  พ.ศ.2552
  an image  พ.ศ.2553
  an image  พ.ศ.2554
  an image  พ.ศ.2555
 

มติชนสุดสัปดาห์
Matichon Weekly

  an image  พ.ศ.2546
  an image  พ.ศ.2547
  an image  พ.ศ.2548
  an image  พ.ศ.2549
  an image  พ.ศ.2550
  an image  พ.ศ.2551
  an image  พ.ศ.2552
  an image  พ.ศ.2553
  an image  พ.ศ.2554
 

หนังสือพิมพ์  
Newspapers

  an image  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

วารสาร | นิตยสาร  
Journals | Magazines

  an image  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นิตยสารแพรว  
Praew Magazine

  an image  พ.ศ.2546
  an image  พ.ศ.2547
  an image  พ.ศ.2548
  an image  พ.ศ.2549
  an image  พ.ศ.2550
  an image  พ.ศ.2551
  an image  พ.ศ.2552
 

นิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์  
Sakulthai Weekly Magazine

  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557
  an image  พ.ศ.2558
  an image 
พ.ศ.2559
 

นิตยสารออล แม็กกาซีน  
all Magazine

  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557
  an image  พ.ศ.2558
  an image  พ.ศ.2559
  an image  พ.ศ.2560
 

ผลงานเขียน : หนังสือ  
Books

  an image  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
 

หนังสือ : สิ่งละอันพันละน้อย
e-Books

  an image  พ.ศ.2552
  an image  พ.ศ.2553
  an image  พ.ศ.2554
  an image  พ.ศ.2555
  an image  พ.ศ.2556
  an image  พ.ศ.2557
  an image  พ.ศ.2558
  an image  พ.ศ.2559