an image  กลเม็ดลดการสูบบุหรี่
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3070
       
20 สิงหาคม 2556. หน้า 27. Full Text

   an image  จราจรจาการ์ต้าให้บทเรียน
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3071
       
27 สิงหาคม 2556. หน้า 23. Full Text

   an image  ทูตอเมริกันหญิงประจำญี่ปุ่น
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3072
        
3 กันยายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  กลุ่มบุคคลตัดสินใจพลาดได้อย่างไร
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3073
        10
 กันยายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  น้ำผึ้งฤาถึงจุดจบ
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3074
        17
 กันยายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  หน้าม้าปรบมือของบัลเล่ต์ Bolshoi
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3075
        24
 กันยายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  โลกของคนเจ็ดพันล้านคน
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3076
        1
 ตุลาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  "สัตว์เลี้ยง" เก่าแก่สุดของมนุษย์
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3077
        8
 ตุลาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  เงินเฟ้อรุนแรงนั้นร้ายสุด
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3078
        15
 ตุลาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  นักต่อสู้เพื่อความสว่างแห่งปัญญา
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3079
        22
 ตุลาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  ระวังอคติ ตัวเลข และอารมณ์
        ปีที่ 59 ฉบับที่ 3080
        29
 ตุลาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  ความรวยช่วยให้ลูกทำพัง
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3081
        5
 พฤศจิกายน 2556. หน้า 25. Full Text

   an image  สายการบินโลว์คอสต์ตั๋วถูกได้อย่างไร
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3082
        12
 พฤศจิกายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  เกาหลีกับความรู้สึกดีๆ
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3083
        19
 พฤศจิกายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  จะใช้หลอดไฟแบบใดดี
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3084
        26
 พฤศจิกายน 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  ชะลอความเสื่อมในการดมกลิ่น
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3085
        3
 ธันวาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  พบขุมทรัพย์ภาพเขียนของนาซี
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3086
        10
 ธันวาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3087
        17
 ธันวาคม 2556. หน้า 21. Full Text

   an image  วีรกรรมของหนุ่มเกาหลี
        ปีที่ 60 ฉบับที่ 3088
        24
 ธันวาคม 2556. หน้า 21. Full Text