art4d Magazine

นิตยสาร art4d มีเนื้อหาครอบคลุมถึงข่าวคราวในวงการสถาปัตยกรรม การออกแบบ และแวดวงศิลปะ ควบคู่ไปกับบทความที่น่าสนใจบนพื้นฐานของความเคลื่อนไหว ตลอดจนโปรเจ็คต์ต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ล่าสุด เทคโนโลยี และความรู้เฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

  ​ เล่มที่ 259  เดือนมิถุนายน 2561   ​ เล่มที่ 263  เดือนตุลาคม 2561  
  ​ เล่มที่ 260  เดือนกรกฎาคม 2561   ​ เล่มที่ 264  เดือนพฤศจิกายน 2561  
  ​ เล่มที่ 261   เดือนสิงหาคม 2561   ​ เล่มที่ 265  เดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562  
  ​ เล่มที่ 262  เดือนกันยายน 2561
 
  ​ เล่มที่ 266  เดือนมีนาคม-เมษายน 2562
 
 
       
         

Annual Review of Applied Linguistics

Annual Review of Applied Linguistics reviews research in key areas in the broad field of applied linguistics. Each issue is thematic, covering the topic by means of critical summaries, overviews and bibliographic citations. Every fourth or fifth issue surveys applied linguistics broadly, offering timely essays on language learning and pedagogy, discourse analysis, teaching innovations, second language acquisition, computer-assisted instruction, language use in professional contexts, sociolinguistics, language policy, and language assessment, to name just a few of the areas reviewed. It provides over 500 new citations each year. The theme for Volume 26 (2006) is 'Lingua franca languages'.

       
   

ELT Journal

ELT Journal is a quarterly publication for all those involved in English Language Teaching (ELT), whether as a second, additional, or foreign language, or as an international Lingua Franca. The Journal links the everyday concerns of practitioners with insights gained from relevant academic disciplines such as applied linguistics, education, psychology, and sociology.

  หากต้องการบทความฉบับเต็ม กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ ที่เบอร์ 0-2954-7300 ต่อ 405 / FB : DPU Library ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มธบ. / Line : @dpulibrary

       
   

Journal of Food Process and Preservation

The Journal of Food Processing and Preservation presents readers with the latest research, knowledge, emerging technologies, and advances in food processing and preservation. Encompassing chemical, physical, quality, and engineering properties of food materials, JFPP provides a balance between fundamental chemistry and engineering principles and applicable food processing and preservation technologies.

       
   

Journal of Media Psychology

Journal of Media Psychology (JMP) is committed to publishing original, high-quality papers which cover the broad range of media psychological research. This peer-reviewed journal focuses on how human beings select, use, and experience various media as well as how media (use) can affect their cognitions, emotions, and behaviors. Submissions must substantially advance the current state-of the art on a theoretical and/or an empirical level. To name just a few typical fields and domains of inquiry, the Journal of Media Psychology considers manuscripts dealing with research on entertainment, computer-mediated communication (including social media), human-computer interaction, e-learning, computer and video games, virtual environments, or advertising. The journal is also open to research from neighboring disciplines as far as this work ties in with psychological concepts of the uses and effects of the media. Submissions of comparative work, e.g., crossmedia, cross-gender, or cross-cultural, are encouraged. Moreover, submissions including alternative analysis procedures such as the Bayesian approach are welcome. Starting in 2015, the pre-registration of research plans will also be possible. To ensure short turn-around cycles for manuscript review and fast publication, the Journal of Media Psychology relies heavily upon electronic communication and information exchange, starting from electronic submission and continuing throughout the entire review and production process. 

       
   

Modern Language Journal

A refereed publication, The Modern Language Journal  is dedicated to promoting scholarly exchange among teachers and researchers of all modern foreign languages and English as a second language. MLJ publishes documented essays, quantitative and qualitative research studies, response articles, and editorials that challenge paradigms of language learning and teaching.

 

       
   

Oxford Academic Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Oxford University Press แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จำนวนกว่า 350 รายชื่อ ครอบคลุมสาขา Arts & Humanities, Law, Science & Mathematics, Medicine & Health, Social Sciences ซึ่งสองในสามของวารสารที่ตีพิมพ์ เป็นความร่วมมือกับองค์กรความรู้และองค์การระหว่างประเทศ

  หากต้องการบทความฉบับเต็ม กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ ที่เบอร์ 0-2954-7300 ต่อ 405 / FB : DPU Library ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มธบ. / Line : @dpulibrary

       
   

PressReader  (1 Sep. 2021 - 31 Aug. 2022)

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ และนิตยสารออนไลน์จาก กว่า 7,000 ฉบับ และกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สามารถอ่านทุกฉบับทุกวันออนไลน์ และเปิดฟังเสียงหลายภาษาได้

Large digital newspaper and magazine library. Full-page replicas of current print editions, including editorial content, graphics and advertising. Can have up to ninety days worth of back issues.

  คู่มือการใช้ (User's Guide)

       
   

Regional Business News

ฐานข้อมูลให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาคกว่า 100 ชื่อเรื่อง ที่ตีพิมพ์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1990

Regional Business News provides full-text regional business publications for the United States and Canadian provinces. Users can search newspapers, magazines and other resources from trusted news sources. Content Includes : Full-text for nearly 100 regional U.S. and Canadian business publications. Full-text coverage dating back to 1990.

       
   

Studies in Second Language Acquisition

Studies in Second Language Acquisition is a refereed journal of international scope devoted to the scientific discussion of issues in second and foreign language acquisition of any language. Each volume contains four issues, one of which is generally devoted to a current topic in the field. The other three issues contain articles dealing with theoretical topics, some of which have broad pedagogical implications, and reports of quantitative and qualitative empirical research. Other rubrics include replication studies, State-of-the-Art articles, Notes and Discussion, review articles, book reviews, and book notices.

       
   

TESOL Journal

TESOL Journal (TJ) is a refereed, practitioner-oriented electronic journal based on current theory and research in the field of TESOL. TJ is a forum for second and foreign language educators at all levels to engage in the ways that research and theorizing can inform, shape, and ground teaching practices and perspectives. Articles enable an active and vibrant professional dialogue about research- and theory-based practices as well as practice-oriented theorizing and research.

       
   

TESOL Quarterly

TESOL Quarterly (TQ), a refereed professional journal, fosters inquiry into English language teaching and learning by providing a forum for TESOL professionals to share their research findings and explore ideas and relationships in the field. TQ's readership includes ESOL teacher educators, teacher learners, researchers, applied linguists, and ESOL teachers. First published in 1967, TQ encourages submission of previously unpublished articles on topics of significance to individuals concerned with English language teaching and learning and standard English as a second dialect.

       
   

Thai Journal Online (ThaiJO)

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์