นิทรรศการบนเว็บ เรื่อง มหัศจรรย์อาหารถิ่นใต้ : ข้าวยำ

  an image  เกริ่นนำ 1|2
  an image  ส่วนประกอบของข้าวยำ 3|4
  an image  วิธีการรับประทานข้าวยำ 5
  an image  สรรพคุณของผักสมุนไพรในข้าวยำ 6|7|8|9
  an image  รายการอ้างอิง Bib